Pentru întrebări sau programări

Contactați-mă

Sunt bucuroasă să răspund la orice întrebări și nelămuriri. Telefonați-mi, scrieți-mi un e-mail sau faceți o vizită.

Orar:

Luni; Marți; Miercuri

13:00 - 18:00

Joi; Vineri

10:00 - 16:00

Vizitați-mă:

Str. Elena Theodorini nr. 3A, sc. 2, ap.3  Craiova, Dolj

interfon poarta: 203 + clopoțel

interfon scara: 03 + clopoțel

Contactați-mă:

psihoterapie.craiova@gmail.com

0727.636144

Verificați datele de contact pentru a fi corecte, în caz contrar nu vă putem răspunde la mesaj.

GDPR

Capitolul I. Definiții

  1. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul acestei sesiuni de psihoterapie/consiliere psihologică vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestei sesiuni de psihoterapie/consiliere psihologică.

  2. "Prelucrare de date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

  3. O distincție trebuie realizată între "persoana vizată", "cel care utilizează datele personale (numit operator)".

a) Persoana vizată sunteți dumneavoastră;

b) Cel care utilizează datele dvs. personale este cabinetul de psihologie. Operatorul stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator. Date identificare operator: denumire CABINET DE PSIHOLOGIE VASILE SILVIA CAMELIA sediul STR. ELENA THEODORINI NR. 3A, SC.2, AP.3, CRAIOVA, DOLJ

4. "Consimțământul" dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

  1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:

- Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;

2. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de testare/evaluare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată.

3. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

  1. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email: psihoterapie.craiova@gmail.com, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).

Capitolul IV. Aspecte finale

  1. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal